中华本草911查询

松节 松节的成分 松节的药理作用 松节的药方 松节主治什么 松节用法和用量 松节有什么疗效 松节有什么药效

松节

松节《全国中草药汇编》

【拼音名】SōnɡJié

【来源】主要为油松PinustabulaeformisCarr,其次为1.赤松(短叶赤松)PinusdensifloraSieb.etZucc.、2.西伯利亚红松Pinussibirica(Loud.)Mayr.、3.红松(海松)PinuskoraiensisSieb.etZucc.、4.华山松(青松、五须松)PinusarmandiiFranch.以及马尾松、云南松、思茅松等的松节,或为松树生病后长出的瘤状物。全年可采,晒干。

【性味】苦,温。

【功能主治】祛风除湿,活络止痛。用于风湿关节痛,腰腿痛,大骨节病,跌打肿痛。

【用法用量】0.5~1两

【摘录】《全国中草药汇编》

松节《*辞典》

【出处】《本草经集注》

【拼音名】SōnɡJié

【别名】黄松木节(《圣惠方》),油松节(《药材资料汇编》),松郎头(《药材学》)。

【来源】为松科植物油松、马尾松或云南松的枝干的结节。多于采伐时或木器厂加工时锯取之,经过选择修整,晒干或阴干。

【原形态】

①油松(《植物名实图考》),又名:短叶松、红皮松。

常绿乔木,高15~25米,胸径达1米。树皮灰褐色,呈鳞甲状裂,裂隙红褐色。枝轮生,小枝粗壮,淡橙黄色或灰黄色;冬芽长椭圆形,棕褐色。叶针形,2针一束,稀有3针一束的,较粗硬,长10~15厘米,边缘有细锯齿,两面有气孔线;叶鞘初时淡褐色,渐变为暗灰色,外表常被薄粉层。花单性,雌雄同株,均为松球花序;雄球序长卵形,长1~1.5厘米,淡黄绿色,簇生于前一年小枝顶端;花开后成葇荑状,雄蕊多数;雌球序阔卵形,长7毫米,紫色,1~2枚着生于当年新枝顶端,多数珠鳞成螺旋状紧密排列,胚珠2枚;珠鳞下面有一小型苞片,与珠鳞分离。松球果卵形,长5~8厘米,直径3~5厘米,在枝上能宿存数年之久,鳞突较隆起,鳞脐亦突出,呈钝尖形。种子具翅,呈不十分规则之椭圆形,稍扁,紫褐色或褐色,具油汁胚乳。花期4~5月。果热期翌年9月。

生长于山坡。分布辽宁、吉林、河北、山东、山西、陕西、甘肃、内蒙古、宁夏、青海、河南、山东等地。

②马尾松,又名:山松(《生草药性备要》),青松、台湾赤松、铁甲松。

常绿乔木,高可达40米。树皮红棕色,成不规则长块状裂。小枝常轮生,红棕色,具宿存鳞片状叶枕,常翘起,较粗糙;冬芽长椭圆形,芽鳞红褐色,叶针形,2针一束,细长而柔韧,长13~20厘米,叶缘具细锯齿;叶鞘膜质,灰白色,永存。雄球序椭圆形至卵形,开后延长成葇荑状,黄色,雄蕊具2花粉囊;雌球序椭圆形,肉紫色。松球果卵状圆锥形,长4~7厘米,直径2.5~4.5厘米,果鳞木质,鳞片盾菱形,鳞突较平坦,微具脊,鳞脐小而短,微凹或微凸。花期4~5月。果熟期翌年10月。

生长于山地。分布河南、安徽、江苏、浙江、福建、台湾、广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、云南、陕西等地。

③云南松,又名:飞松。

常绿乔木,高达30米。树皮幼时红褐色,渐老则呈灰褐色,深纵裂并呈片状剥落。枝轮生状;冬芽粗大,圆锥状卵形至圆柱形,红褐色,鳞片披针形,被有白色透明薄膜。叶针形,3针一束,长15~25厘米,边缘及中肋有细锯齿;叶鞘永存。雄球序聚生于当年生小枝的下部,黄色,圆柱形,长2~3厘米,外有一苞片承托;雌球序单生,近于幼枝顶端,鳞片紫褐色。松球果卵状圆锥形或椭圆状圆锥形,长4.5~10厘米,直径4.5~7厘米,成熟时咖啡龟;果鳞长圆形,鳞背稍隆起或显著隆起,鳞脐微凹。种子卵状或椭圆形,黄褐色。花期3~4月。果期11~12月。

生长于山地。分布云南、贵州、四川、广西等地。

以上三种植物的幼根或根白皮(松根)、幼枝或幼枝尖端(松笔头)、叶(松叶)、花粉(松花粉),球果(松球)、树皮(松木皮)、树脂的加工品(松香)、木材中的松脂(松油)亦供药用。各详专条。

【生境分布】全国有松树分布地区均产。

【性状】干燥松节呈不规则的块状或片状,大小粗细不等,一般长5~10厘米,厚1~3厘米。表面黄棕色至红棕色,横切面较粗糙,中心为淡棕色,边缘为深棕色而油润。质坚硬,不易折断,断面呈刺状。有松节油气,味微苦。以个大、棕红色、油性足者佳。

【化学成份】油松、马尾松的松节主要含纤维素,木质素,少量挥发油(松节油)和树脂;挥发油含α-蒎烯及β-蒎烯约90%以上,另有少量l-莰烯。

【炮制】擘碎,用水洗净,浸泡,捞出,润透,待软切片,晒干。或浸泡后置蒸笼内蒸透,乘热切片。

【性味】

苦,温。

①《别录》:"温。"

②《日华子本草》:"无毒。"

③《滇南本草》:"性平,味微酸。"

④《纲目》:"苦,温,无毒。"

⑤《医林纂要》:"苦辛,温。"

⑥《本草再新》:"味甘苦,性温,无毒。"

【归经】

①《本草再新》:"入心、肺二经。"

②《本草撮要》:"入手太阴、阳明、少阴,足厥阴经。"

【功能主治】

祛风、燥湿,舒筋,通络。治历节风痛,转筋挛急,脚气痿软,鹤膝风,跌损瘀血。

①《别录》:"主百节久风,风虚,脚痹疼痛。"

②《日华子本草》:"治脚软骨节风。"

③《本草衍义补遗》:"炒焦治骨间病,能燥血中之湿。"

④《滇南本草》:"行经络,治痰火,筋骨疼痛,湿痹痿软,强筋骨。"

⑤《本草通玄》:"搜风舒筋。"

⑥《分类草药性》:"治鹤膝风,通气和血。"

⑦广州部队《常用中草药手册》:"治风湿骨痛,跌打瘀痛。"

【用法用量】内服:煎汤,3~5钱;或浸酒。外用:浸酒涂擦。

【注意】

阴虚血燥者慎服。

①《本经逢原》:"血燥人忌服。"

②《本草从新》:"血虚人尤忌。"

【附方】

①治历节风,四肢疼痛犹如解落:松节三十斤(细锉,水四石煮取一石),猪椒叶三十斤(锉,煮如松节法);上二味澄清,合渍干曲五斤候发,以糯米四石五斗酿之,依家酝法酘,勿令伤冷热。第一酘时下后诸药:柏子人五两,磁石十二两(末),独活十五两,天雄五两(炮),茵芋四两(炙),防风十两,秦艽六两,芎藭五两,人参四两,萆藓五两。上十味细切,内饭中炊之,如常酘法,酘足讫,封头四七日,押取清,适性服之,勿至醉吐。(《千金方》)

②治脚转筋疼痛挛急者:松节一两(细锉如米粒),乳香一钱。上药用银石器内,慢火炒令焦,只留一、二分性,出火毒,研细,服一钱至二钱,热木瓜酒调下。(孙用和)

③治患脚屈,积年不能行,腰脊挛痹及腹内紧结者:松节一斛,净洗,锉之,以水三斛,煮取九斗,以渍曲;又以水二斛煮滓,取一斛,渍饭。酿之如酒法,熟即取饮,多少任意。(《补缺肘后方》)

④治从高坠损,恶血攻心,胸膈烦闷:黄松木节五两(细锉)。用童子小便五合,醋五合,于砂盆内,以慢火炒,旋滴小便并醋,以尽为度,炒令干,捣细罗为散。每服,以童子热小便调下二钱,日三、四服。(《圣惠方》松节散)

⑤治牙齿历蠹,齿根黯黑:松节烧灰揩之。(《圣惠方》)

⑥治齿风,疼痛不止:槐白皮、地骨皮各一两,松节一两(锉)。上药,捣筛为散,每用五钱,以浆一(二)中盏,煎五、七沸,去滓,热含冷吐。(《圣惠方》槐白皮散)

⑦治水田皮炎:松节、艾叶各适量,制成松艾酒精,涂抹患处。(《全展选编·皮肤科》)

【各家论述】《本草汇言》:"松节,气温性燥,如足膝筋骨,有风有湿,作痛作酸,痿弱无力者,用此立痊。倘阴虚髓乏,血燥有火者,宜斟酌用之。"

【临床应用】治疗风湿性关节炎等:取油松的松头、松节、松针各半斤,当归2两,制成复方注射液。肌肉注射每日两次,每次3毫升;或穴位注射每日两次,每次1毫升。治疗风湿性关节炎、腰腿痛等风湿痛症204例,治愈33例,显效92例,有效66例,无效13例。此药似有祛风、镇静止痛、消炎等作用。以穴位注射效果较好。

【摘录】《*辞典》

松节《中华本草》

【出处】

出自《本草经集注》。

1.《本草图经》:方书言松为五粒,字当读为鬣,音之误也。言每五鬣为一叶,或有两鬣、七鬣者。松岁久则实繁,中原虽有,然不及塞上者佳好也。

2.《本草纲目》:松树,磊砢修耸多节,其皮粗厚有鳞形,其叶后雕。二、三月抽蕤生花,长四、五寸,采其花蕊为松黄。结实状如猪心,叠成鳞砌,秋老则子长鳞裂。然叶有二针、三针、五针之别,三针者为栝子松,五针者为松子松。其子大如柏子,惟辽海

【拼音名】SōnɡJié

【别名】黄松木节、油松节、松郎头

【来源】

药材基源:为松科植物油松、马尾松、赤松、云南松等枝干的结节。

拉丁植物动物矿物名:1.PinustabulaeformisCarr.2.PinusmassonianaLamb.3.PinusdensifloraSied.etZucc.4.PinusyunnanensisFranch.

采收和储藏:多于采伐时或木器厂加工时锯取之,经过选择修整,晒干或阴干。

【原形态】

1.乔木,高达25m,胸围可达1m以上。树皮灰褐色,呈不规则鳞甲状裂,裂隙红褐色。枝轮生,小枝粗壮,淡橙黄色或灰黄色;冬芽宽椭圆形,先端尖,红褐色。叶针形,2针一束,深绿色,粗硬,长10-15cm,径约1.5mm,边缘有细齿,两面有气孔线;叶鞘初时淡褐色,渐变成暗灰色。雄球花圆柱形,长1.2-1.8cm,在新枝上聚生成穗状;雌球花序阔卵形,长7mm,紫色,着生于当年新枝上。球果卵形或圆卵形,长4-9cm,有短梗,向下弯垂,熟时淡黄色或淡褐黄色,宿存数年之久;中部种鳞近长圆状倒卵形,长1.6-2cm,鳞盾肥厚,隆起或微隆起,扁菱形或菱状多角形,横脊显着,鳞脐凸起有尖刺。种子卵圆形或长卵圆形,淡褐色,有斑纹,连翅长1.5-1.8cm。花期4-5月,果熟期翌年10月。

2.乔木,高达45m,胸围1.5m。树皮红褐色,下部灰褐色,成不规则长块状裂。小枝常轮生,淡黄褐色,无白粉,无毛;冬芽卵状圆柱形,褐色,先端尖,芽鳞边缘丝状,先端尖或有长尖头。叶针形,2针一束,稀3针一束,长12-30cm,细长而柔软,叶缘有细锯齿,树脂道约4-8个,在背面边生,或腹面也有2个边生;叶鞘初呈褐色,后渐变成灰黑色,宿存。雄球花淡红褐色,圆柱形,弯垂,长1-1.5cm,聚生于新枝下部苞腋,穗状;雌球花单生或2-4个聚生于新枝顶端,淡紫红色。球果卵圆形或圆锥状卵形,长4-7cm,径2.5-4m,有短梗,下垂,熟时粟褐色;中部种鳞近长圆状倒卵形,长约3cm;鳞盾菱形,微隆起或平,鳞脐微凹,无刺。种子长卵圆形,长4-6mm,连翅长2-2.7cm。花期4-5月,果熟期翌年10-12月。

3..乔木,高达30m,胸围达1.5m。树皮橘红色,不规则鳞片状脱落。一年生枝淡黄色或红黄色,微有白粉,无毛;冬芽长圆状卵圆形,暗红褐色,针叶2针一束,长5-12cm,径约1mm,先端微尖,两面有气孔线,边缘有细锯齿,横切面半圆形,树脂道约4-6个,边生。雄球花淡红黄色,圆筒形,5-12mm,聚生于新枝下部呈短穗状;雌球花淡红紫色,单生或2-3个聚生,一年生小球果的种鳞先端有短刺。球果熟时暗黄褐色或淡褐黄色;种鳞张开,易脱落,有微隆起的横脊,鳞脐平或微凸起,有短刺。种子倒卵状椭圆形或卵圆形,长4-7mm,连翅长1.5-2m,种翅宽5-7mm。花期4月,果熟期翌年9-10月。

4.乔木,高达30cm,胸围1m。树皮灰褐色,不规则鳞片状深裂,易脱落。一年生枝粗壮,红褐色,二三年生小枝上苞片状鳞叶易脱落,露出褐色内皮;冬芽圆锥状卵形,红褐色,芽鳞披针形,先散开,有白色丝状毛。针叶3针一束,稀2针一束,长10-30cm,径约1.2mm,柔软,稍下垂,横切面扇状三角形,树脂道4-5个,中生与边生并存,叶鞘宿存。球果圆锥状卵圆形,长5-11cm,梗长约5mm,熟时栗褐色或黄褐色;鳞盾肥厚隆起,有横脊;鳞脐微凹或微隆起,有短刺。种子近卵圆状倒卵形,边翅长1.6-1.9cm。花期4-5月,果熟期翌年10-11月。

【生境分布】

生态环境:1.生于海拔100-2600m的山地。

2.生于海拔1500m以下山地。

3.生于温带沿海山地和平原。

4.生于1000-2800m的山地林中。

资源分布:1.分布于东北、华北、西北及河南、山东、江苏等地。

2.分布于陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南等地。

3.分布于黑龙江、吉林、辽宁、山东、江苏。南京一带有栽培。

4.分布于西南地区及广西。

【性状】

性状鉴别(1)油松呈扁圆节段状或呈不规则的片状或状,短粗细不一。表面黄棕色、灰棕色或红棕色,稍粗糙,有时带有棕色至黑棕色油脂斑,或有残存的栓皮。质坚硬而重。横断面木部淡棕色,心材色稍深,可见有同心环纹,有时可见散在棕色小孔状树脂道,显油性;髓部小,淡黄棕色,纵断面纹理直或斜,不均匀。有松节油香气,味微苦辛。

(2)马尾松与油松相似。表面黄棕色、浅黄棕色或红棕色,纵断面纹理直或斜,较均匀。以体大、色红棕、油性足者为佳。

显微鉴别(1)油松横切面年轮宽0.4-0.5mm.早材管胞直径20-40μm,壁厚约1.7μm;晚材管胞直径9-27μm,壁厚约3.5μm。树脂道直径60-146μm。径向切面交叉场纹孔窗格状,1-3个,多为1个,木射线管胞内壁具锐锯齿。切向切面射线高1-13个细胞。

(2)马尾松横切面年轮宽1.5-6mm.早材管胞直径30-95μm,壁厚约3μm;晚材管胞直径15-36μm,壁厚约7μm。树脂道直径可达200μm.径向切面交叉场纹孔窗格状,稀松木型,多1-2个,射线管胞内壁多钝浅锯齿。切向切面射线细胞1-24个。

【化学成份】油松、马尾松的松节主要含纤维素,木质素(Lignin),少量挥发油(松节油)和树脂;挥发油含α-和β-蒎烯(Pinene)约90%以上。另含少量的樟烯(camphene)、二戊烯(dipentene)等,还含油脂。油松的松节还含熊果酸(ursolicacid),异海松酸(isopimaricacid).

【药理作用】松节有一定的镇痛抗炎作用。

【炮制】擘碎,用水洗净,浸泡,捞出,润透,待软切片,晒干。或浸泡后置蒸笼内蒸透,乘热切片。

【性味】苦;性温

【归经】肝;肾经

【功能主治】祛风燥湿;舒筋通络;活血止痛。。主风寒湿痹,历节风痛;脚痹痿软;跌打伤痛。

【用法用量】内服:煎汤,10-15g;或浸酒、醋等。外用:适量,浸酒涂擦;或炒研末调敷。

【注意】阴虚血燥者慎服。

【各家论述】

1.《本草汇言》:松节,气温性燥,如足膝筋骨,有风有湿,作痛作酸,痿弱无力者,用此立痊。倘阴虚髓乏,血燥有火者,宜斟酌用之。

2.《名医别录》:主百节久风,风虚,脚痹疼痛。

3.《日华子本草》:治脚软骨节风。

4.《本草衍义补遗》:炒焦治骨间病,能燥血中之湿。

5.《滇南本草》:行经络,治痰火,筋骨疼痛,湿痹痿软,强筋骨。

6.《本草通玄》:搜风舒筋。

7.《分类草药性》:治鹤膝风,通气和血。

8.广州部队《常用中草药手册》:治风湿骨痛,跌打瘀痛。

【摘录】《中华本草》

松节相关药方来源于网络,使用前请谨遵医嘱!

中华本草为您提供松节,松节的成分,松节的药理作用,松节的药方,松节主治什么,松节用法和用量,松节有什么疗效,松节有什么药效
别人正在查
热门查询 老黄历 黄道吉日 2018年3月25日黄历 2018年3月26日黄历 2018年3月27日黄历 2018年3月28日黄历 2018年3月29日黄历 2018年3月30日黄历 2018年3月31日黄历 2018年4月黄历 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 数字大写转换 2018年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 大学查询 全国社会性组织 快递查询 (共19个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 周公解梦 十二生肖 百家姓大全 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 佛学大辞典 基督教圣经 古兰经 地母经 (共16个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 百科全书 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 在线输入法 (共26个)休闲娱乐 疯狂猜图答案 土豪猜车答案 疯狂猜电影答案 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共10个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 民间偏方大全 中草药名方大全 中草药大全 中草药民间验方 酒方大全 粥谱大全 中华本草 中医名词辞典 药品查询 绿色食品 (共12个)
©2018 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备11011502002530 网站地图